Oznam o predaji časti podniku L.J. Service a o prechode služieb a zákazníkov na spoločnosť Slovanet.

Vážení zákazníci spoločnosti L.J. Service a noví záujemcovia, oznamujeme Vám, že poskytovanie internetu v okolí Popradu (v obci Gánovce aj káblovú televíziu) preberá od 1.10.2016 telekomunikačný operátor Slovanet od spoločnosti L.J. Service na základe zmluvy o predaji časti podniku.

 

Zámerom spoločnosti Slovanet je pokračovať a rozvíjať doterajšie aktivity spoločnosti L.J. Service v oblasti poskytovania internetových a televíznych telekomunikačných služieb v okolí Popradu.

 

Existujúcich zákazníkov sme o tom informovali listami doručovanými koncom septembra. Ak ste list náhodou nedostali, tu nájdete jeho verziu na stiahnutie (PDF) a najmä uveďte svoje aktuálne kontaktné údaje (nižšie na tejto stránke v časti Registrácia zákazníckych kontaktov), aby sa k Vám dostala ďalšia potrebná korešpodencia.
 
Ak ste nový záujemca o pripojenie z obce, v ktorej doteraz pôsobila spoločnosť L.J. Service, kontaktujte nás na e-mail adrese alebo na tel. čísloe (052) 28 28 208 (voľba č. 1)  v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 20:00. Uveďte, prosím, Vaše meno, adresu kde požadujete pripojenie a kontakt na Vás, na základe čoho preveríme možnosť Vášho pripojenia a ozveme sa Vám. 

 

Registrácia aktuálnych zákazníckych kontaktov (elektronická návratka)

Vážení zákazníci, zaregistrujte, prosím, svoje aktuálne kontaktné údaje najlepšie priamo tu v elektronickej návratke (prípadne vyplnením papierovej návratky, ktorú ste od nás dostali spolu s informačným listom koncom septembra, resp. začiatkom októbra, a jej prinesením na pobočku Slovanetu v Poprade - adresu a kontakty nájdete na tejto stránke). Ďakujeme za spoluprácu!

 

Kontakty na Slovanet

Ako zákazník Slovanetu nás v prípade otázok a požiadaviek odteraz môžete kontaktovať:
•    Služby zákazníkom (zmeny služieb, rozšírenie alebo doplnenie zmlúv, zmeny Vašich kontaktných údajov, otázky ohľadom vysvetlenia faktúr):
      - e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net
      - tel. číslo: (052) 28 28 208 (voľba č. 1) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 20:00
•    Technická podpora (riešenie technických otázok a problémov):
      - e-mail: technickapodpora@slovanet.net
      - tel. číslo: (052) 28 28 208 (voľba č. 2) – denne v čase od 8:00 do 20:00
•    Fakturačné oddelenie (otázky ohľadom platieb a zriadenia inkasa):
      - e-mail: platby@slovanet.net
      - tel. číslo: (052) 28 28 208 (voľba č. 5) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00

Pobočka Slovanetu v Poprade

S Vašimi otázkami a požiadavkami ohľadom využívaných služieb, faktúr, platieb a pod. sa na nás môžete obrátiť aj osobne v pobočke Slovanetu na adrese Ludvíka Svobodu 73, otvorené je v pracovných dňoch v čase 8:00 – 17:30. Obedňajšia prestávka je v čase 12:00 – 12:30. Kontaktný e-mail: info@slovanet.net, tel. čísla: (052) 28 28 575, 0918 908 130. Tešíme sa na Vašu návštevu!