Oznamy a informácie pre zákazníkov siete RealNet

Dôležité odkazy / menu:  

Úvod+Aktuality •  Aktualizácia Vašich kontaktov  •  Webmailer (namiesto RealMail)  •  Presun služieb e-mail, www a domén

Najnovšie aktuality

•   12.8.2019 - Prerušenie prevádzky služieb 14.8.2019 - Oznamujeme najmä zákazníkom s pevnou IP adresou a statickým routingom, že v stredu 14.8.2019 v čase od 01:00 hod. do 05:00 hod. Slovanet uskutoční nutné servisné práce spojené s prerušením prevádzky internetového pripojenia siete RealNet na predpokladanú dobu do 60 minút. Ďakujeme za pochopenie a za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.

•   31.7.2019 - Používateľom doterajších e-mailových schránok RealMail potvrdzujeme, že dňa 31.7.2019 sme tieto schránky a príslušné účty preniesli na servery Slovanetu. Zmenila sa aj doterajšia stránka RealMail na Slovanet Webmailer. Počas dňa sa Vaša schránka mohla najprv javiť ako prázdna a pôvodné e-maily sa v nej zobrazili až neskôr. V prípade problému s prihlásením či iných otázok si najprv prečítajte oznam o presune a podľa potreby kontaktujte Technickú podporu. Ďakujeme za pochopenie.

•   29.-30.7.2019 - Používateľom webových a doménových služieb RealNet potvrdzujeme, že v dňoch 29.-30.7.2019 boli tieto služby úspešne prenesené na servery Slovanetu. Najmä zákazníkom webových služieb odporúčame skontrolovať si funkčnosť svojich stránok a funkčnosť prihlásenia sa k účtu (FTP, SQL).

•   29.7.2019 - Rozposlali sme e-mail o presune: Zákazníkom e-mailových, webových a doménových služieb, na ktorých sme mali dostupný e-mailový kontakt, sme zaslali e-mail s oznamom o presune. Ak tieto služby využívate a e-mail s oznamom ste nedostali, nahláste nám Vašu aktuálnu kontaktnú e-mail adresu pre budúce oznamy.

•   26.7.2019 - Oznam o presune e-mailových, webových a doménových služieb v dňoch 29.-31.7.2019- Vážení používatelia služieb RealNetu, ak ste využívali aj doplnkové služby siete RealNetu, ako sú e-mail schránky, webový priestor alebo internetové domény, tak Vás v nadväznosti na predbežný oznam informujeme, že tieto služby budú v dňoch 29.-31.7.2019 prenesené na servery Slovanetu. Ak tieto služby využívate, neodkladne si prečítajte oznam, čo sa Vám zmení/nezmení a čo je potrebné spraviť - vopred alebo po presune služby.

•   19.7.2019 - Kontaktujeme časť zákazníkov s e-mail schránkami v sieti RealNet: Od piatka 19.7.2019 budeme postupne kontaktovať niektorých používateľov e-mailových schránok na doterajšom serveri RealNet s výzvou overiť svoje zákaznícke údaje. Na takúto výzvu, prosím, neodkladne odpovedzte, inak Vaše e-mailové schránky nebude možné preniesť do systémov Slovanetu. Ďakujeme.

•   19.7.2019 - Pripravujeme technologický prenos e-mailových, webových a doménových služieb: V priebehu najbližších dvoch týždňov budeme presúvať tieto služby na servery a do systémov Slovanetu. Ak ste využívali e-mail alebo web na serveroch RealNetu, alebo mali zaregistrovanú internetovú doménu cez RealNet, tieto plánujeme koncom júla až začiatkom augusta 2019 preniesť do Slovanetu. S presunom webových stránok a e-mailov bude spojené aj krátkodobé obmedzenie prevádzky a nutnosť si zmeniť nastavenie pri prihlasovaní. Presné dátumy zmien včas vopred oznámime.

•   18.7.2019 - Doterajší prevádzkovatelia siete Realnet zanikli zlúčením so Slovanetom: V priebehu 2. júlového týždňa postupne nadobudla účinnosť zániku spoločností RealNet, s.r.o., ADC NET DS, s.r.o., DKD PLUS, s.r.o., EURONET DS, s.r.o., GLOBALNET DS, s.r.o., PRIMANET DS, s.r.o., PRONET SK, s.r.o. a RENET DS, s.r.o formou zlúčenia so spoločnosťou Slovanet. Všetky zmeny sú už zapísané do Obchodného registra SR.

•   12.7.2019 - Ukončili sme prevádzku starej webovej stránky RealNet: V priebehu piatka 12.7.2019 sme ukončili prevádzku doterajšej webovej stránky RealNet (www.real-net.sk) a presmerovaná je na novú adresu www.slovanet.sk/realnet (táto stránka). Ku svojim e-mailom sa dostanete cez odkaz "RealMail" v úvodnej časti tejto stránky. Nižšie na túto stránku sme umiestnili odkazy aj na ďalšie nástroje a archívne dokumenty z bývalého webu RealNet.

•   10.7.2019 - Informácie pre používateľov doplnkových služieb RealNetu: Ak ste využívali doplnkové služby siete RealNetu, ako sú e-mail schránky, webový priestor alebo internetové domény, tak Vás predbežne informujeme, že tieto služby budú v najbližších týždňoch presunuté na moderné a vysoko spoľahlivé servery Slovanetu. Včas pred touto zmenou Vás budeme informovať e-mailom, prípadne SMS správou. Poskytnite nám preto Vašu aktuálnu kontaktnú e-mailovú adresu a mobilné tel. číslo.

•   9.7.2019 - Nové faktúra od Slovanetu:  V priebehu najbližšieho týždňa Vám zasielame júlovú faktúru, prvú od Slovanetu (poštou alebo aj e-mailom). Na základe novej faktúry si zmeňte, prosím, Vaše úhrady (nové číslo účtu a variabilný symbol). Ak ste mali služby predplatené na viac mesiacov, prvú faktúru od Slovanetu nedostanete v júli ale až keď uplynie Vaša predplatená doba. Júlová faktúra ešte nebude obsahovať spracované prípadné preplatky alebo nedoplatky, tie budú spracované až  koncom júla a vyúčtované preto najskôr v augustovej faktúre. Ak ste presvedčený/á, že ste mali v júli dostať faktúru, ale nepríde Vám ani do 17.7.2019, kontaktujte nás, aby sme preverili správnosť Vašej poštovej alebo e-mailovej adresy. E-mailom zasielané faktúry môže Váš poštový systém presunúť aj do priečinka Reklama, Automatické oznamy alebo Spam, skontrolujte si aj tie a nastavte si pravidlá doručovania, aby ste budúce e-maily s faktúrou dostali do hlavnej pošty.

Aktualizácia zákazníckych kontaktov

Vážení zákazníci siete RealNet, ak ste našli v listoch, ktoré sme Vám zasielali koncom júna 2019 (alebo vo Vašej faktúre) chybný kontaktný údaj alebo ani nemáme Vaše telefónne číslo a e-mail, uveďte nám svoje aktuálne kontaktné údaje

Je to dôležité aj pre Vás, pretože e-mailom alebo SMS správou Vám budeme v prípade potreby zasielať nielen oznamy o budúcich zmenách služieb, novinkách, ale napríklad aj o plánovaných prerušeniach prevádzky služieb či pripomienku neuhradenej faktúry. Ďakujeme.

 

Vybrané nástroje a dokumenty z www.real-net.sk

•   RealMail (mail.real-net.sk) - prístup k elektronickej pošte cez webmail rozhranie

•   Merač rýchlosti Slovanet (stest.slovanet.sk) - meria rýchlosti download a upload a tu je predchádzajúci merač rýchlosti RealNet (s.real-net.sk)

•   Predchádzajúci cenník RealNet (archív) - platný od 25.05.2018 do 31.7.2019.

•   Predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky (archív) - platné od 25.05.2018 do 31.7.2019.

 

Oznam o prevzatí telekomunikačnej siete RealNet od 1. 7. 2019 a o prechode služieb a zákazníkov na spoločnosť Slovanet

Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že novým vlastníkom skupiny spoločností, prevádzkujúcich internetovú sieť RealNet, sa stal v priebehu mája až júna 2019 telekomunikačný operátor Slovanet. Zároveň Vám oznamujeme, že spoločnosť Slovanet už od 1. 7. 2019 preberá aj samotnú prevádzku siete RealNet a Vašich internetových služieb. Váš doterajší poskytovateľ služieb siete RealNet zanikne (zlúčením so Slovanetom) a spoločnosť Slovanet prevezme jeho záväzky aj pohľadávky a stáva sa zároveň Vaším novým poskytovateľom internetových služieb.

Prvoradým cieľom tejto zmeny je priniesť Vám profesionálnu zákaznícku starostlivosť vrátane fakturácie a spracovania úhrad, zvýšiť spoľahlivosť Vami využívaných služieb, sprístupniť širšiu ponuku doplnkových služieb a priniesť aj budúce zvyšovanie kvality služieb. Aktuálne to pre Vás znamená najmä nasledujúce zmeny:

•    Od 1. júla 2019 sa spolu s Vašimi internetovými službami RealNet automaticky stávate zákazníkom spoločnosti Slovanet, a. s. a získavate možnosť využívať výhody z toho vyplývajúce. Aj s Vašimi otázkami a požiadavkami sa preto už môžete obracať priamo na Slovanet.
•    Vami využívané služby zostávajú zachované v rovnakej cene a s rovnakými podmienkami viazanosti, ako ste mali doposiaľ.
•    Od júla Vám aj faktúry za využívané služby začne posielať už spoločnosť Slovanet.
•    Spoločnosť Slovanet prevezme aj Vaše prípadné preplatky alebo nedoplatky za služby RealNet (vrátane predplatených služieb na viac mesiacov dopredu)
•    Od 1. 8. 2019 budú pre Vaše internetové služby platiť Všeobecné podmienky a cenníky služieb spoločnosti Slovanet, ktoré sú verejne dostupné na webovej stránke www.slovanet.sk/dokumenty a k nahliadnutiu aj v pobočkách Slovanetu.

Vzhľadom k dôležitosti týchto zmien venujte, prosím, pozornosť celému listu, ktorý sme Vám zaslali. Ako najdôležitejšie, prosím, skontrolujte, či máme správne Vaše meno, adresu a nahláste nám Vaše aktuálne kontaktné údaje pre budúcu komunikáciu s Vami (najmä telefónne číslo a e-mail adresu). 

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že uvedené zmeny Vám prinesú vyššiu spokojnosť s využívanými službami a zákazníckou starostlivosťou.

Budúce faktúry a platby za Vaše služby

Približne od polovice júla Vám začne faktúry za využívané služby posielať už Slovanet. Zmenia sa čísla účtov a variabilný symbol pre Vaše úhrady a získate aj rozšírené možnosti platieb. Spoločnosť Slovanet však minimálne do konca septembra 2019 zachová aj doterajší bankový účet pre úhrady za služby RealNet a Vaša platba bude prijatá, aj keď zabudnete včas zmeniť účet. Podrobnejšie informácie budú priložené k Vašej prvej faktúre od Slovanetu alebo v samostatnom ozname zasielanom v polovici júla 2019. Spoločnosť Slovanet prevezme aj predplatenú čiastku za služby RealNet (na viac mesiacov dopredu) a Vaše prípadné preplatky alebo nedoplatky. Tieto však budú môcť byť spracované a vyúčtované až v auguste 2019.

Vitajte v Slovanete

Srdečne Vás vítame medzi zákazníkmi spoločnosti Slovanet. Dovoľte nám najprv sa predstaviť alebo pripomenúť. Sme jedným z najvýznamnejších celoslovenských telekomunikačných operátorov a poskytujeme služby internetu, televízie a telefonovania už viac ako 60 000 zákazníkom v mnohých mestách a obciach. Na trhu pôsobíme už od roku 1999 a okrem služieb pre domácnosti poskytujeme aj internetové, telefónne, dátové a bezpečnostné služby pre viac ako 12 tisíc firiem a organizácií. 

Preberanie sietí, zákazníkov a služieb menších telekomunikačných operátorov a ich skvalitňovanie sú súčasťou našej obchodnej stratégie od roku 2007, odkedy sme ich prebrali už viac ako 20.

Naše kontakty a tipy pre Vás

Ako zákazník Slovanetu nás v prípade otázok a požiadaviek môžete od 1. 7. 2019 kontaktovať: 

•    Služby zákazníkom (zmeny služieb a zmlúv, zmeny Vašich kontaktných údajov, prechod na elektronické a viacmesačné faktúry, otázky ohľadom vysvetlenia faktúr):
- e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net 
- tel. číslo:  02 / 208 28 208 (voľba č. 1) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00
Poznámka: Vaše kontaktné údaje, ich doplnenia a zmeny môžete nahlásiť už teraz.

•    Technická podpora (riešenie technických otázok a problémov):
- e-mail: technickapodpora@slovanet.net
- tel. číslo: 02 / 208 28 208  (voľba č. 2) – denne v čase od 8:00 do 20:00

•    Fakturačné oddelenie (otázky ohľadom úhrad):
- e-mail: platby@slovanet.net
- tel. číslo: 02 / 208 28 208  (voľba č. 5) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00

•    Doplnenie: Pre komunikáciu v maďarskom jazyku nás s väčšinou požiadaviek môžete kontaktovať na tel. čísle 031 / 555 1111 – v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 16:30. 

Osobná návšteva a pobočky Slovanetu: Ďalšou novou výhodou pre Vás je možnosť osobnej návštevy v ktorejkoľvek pobočke Slovanetu (od 1. 7. 2019). V oblasti pokrytia siete RealNet sú tieto pobočky:
Dunajská Streda, nám. Á. Vámbériho 51 (OD Modrý Dunaj)
•    otvorené: v pracovné dni 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00; avšak v stredu do 17:30 a v piatok do 16:30; táto pobočka je otvorená aj v sobotu 9:00 – 12:00.
Šamorín, Gazdovský rad 39
•    otvorené: v pracovné dni 8:30 – 12:00 a 12:30 – 16:30; v stredu až do 17:00.
Veľký Meder, Nám. B. Bártoka 21/500 
•    otvorené: v pracovné dni 8:30 – 12:00 a 12:30 – 16:30; v stredu až do 17:00.

Navštíviť nás môžete aj v ktorejkoľvek ďalšej pobočke alebo v zákazníckom centre v sídle Slovanetu. Všetky naše súčasné kontakty sú uvedené na webstránke: www.slovanet.sk/kontakty
Sme pre Vás aj na Facebooku - Ste  na  Facebooku?  Staňte  sa  naším  fanúšikom  a získajte  tak  prístup  k zaujímavým  aktualitám a atraktívnym súťažiam. Sledujte nás na www.facebook.com/slovanet 

 

Informácie pre nových záujemcov o internet

Ak ste nový záujemca o pripojenie z mesta/obce z doterajšieho pokrytia siete RealNet, kontaktujte nás na e-mail adrese alebo na tel. čísle (02) 208 28 208 (voľba č. 1)  v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00. Uveďte, prosím, Vaše meno, adresu kde požadujete pripojenie a kontakt na Vás, na základe čoho preveríme možnosť Vášho pripojenia a ozveme sa Vám.

 

Slovanet kúpil telekomunikačnú sieť RealNet (tlačová správa, máj 2019)

Bratislava, Dunajská Streda 07.05. 2019 - Spoločnosť Slovanet sa stáva novým vlastníkom 8-mich menších firiem, ktoré v regióne Žitného ostrova spoločne prevádzkujú sieť bezdrôtového internetu pod názvom RealNet. Transakcia sa uskutočnila na základe rámcovej investičnej zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorenej medzi spoločnosťami Slovanet, a.s. a EURO DD GROUP, s.r.o. Na základe nej sa stáva Slovanet 100% vlastníkom skupiny spoločností: RealNet, s.r.o., ADC NET DS, s.r.o., DKD PLUS, s.r.o., EURONET DS, s.r.o., GLOBALNET DS, s.r.o., PRIMANET DS, s.r.o., PRONET SK, s.r.o. a RENET DS, s.r.o

Celú správu nájdete na korporátnej webovej stránke spoločnosti Slovanet

 

Prílohy

Informácie o podpore získanej v roku 2018 pôvodnou spoločnosťou RealNet z fondu Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt.