Presun doménových a webových služieb siete RealNet

• Naspäť na stránku  Presun služieb e-mail, www a domén

 

Úvod k presunu

Vážení používatelia služieb RealNet, ak ste využívali aj doplnkové služby siete RealNetu, ako sú e-mail schránky, webový priestor alebo internetové domény, tak Vás v nadväznosti na predbežný oznam informujeme, že tieto služby budú v dňoch 29.-31.7.2019 prenesené na servery Slovanetu.

Ak tieto služby využívate, neodkladne si prečítajte, čo sa Vám zmení/nezmení a čo je potrebné urobiť - vopred alebo po presune služby.

Poznámka: O presune služieb sme evidovaných zákazníkov informovali e-mailovým oznamom dňa 29.7.2019. Ak ste oznam nedostali, nahláste nám Vašu aktuálnu kontaktnú e-mail adresu pre budúce oznamy.

Presun internetových domén v pondelok 29.07.2019

•  Týka sa len zákazníkov siete RealNet, ktorí využívali internetovú doménu a jej registrátorom bol RealNet

•  Zmenu plne zabezpečí Slovanet - po technickej stránke Slovanet v pondelok 29.07.2019 zmení DNS záznamy a pred termínom exspirácie domény Slovanet zmenu zabezpečí aj administratívne (voči SK-NIC), takže sa následne stane nový registrátorom týchto domén.

•  Zmeny príslušných DNS záznamov začnú v pondelok 29.07.2019 od 10:00 hod. a spravidla do 24 hodín sa zmeny postupne automaticky rozdistrubuujú do siete DNS serverov

•  Táto zmena je transparentná, nespôsobí žiadne prerušenie prevádzky služieb, súvisiacich s týmito doménami. V prípade otázok kontaktujte Technickú podporu (kontakty uvádzame nižšie na tejto stránke). 

•  AKTUALIZÁCIA (29.7.2019): Potvrdzujeme, že doménové služby boli v súlade s ohláseným plánom úspešne prenesené na servery Slovanetu.

Presun www stránok v utorok 30.07.2019

- Týka sa len zákazníkov siete RealNet, ktorí využívali službu umiestnenia svojich webových stránok na serveroch RealNet-u

- Doterajšie účty, súbory a databázy pre prevádzku týchto služieb budú presunuté na servery a technológie Slovanetu.

- Zmena začne v utorok 30.07.2019 od 10:00 hod. a spojená bude aj s nevyhnutným obmedzením prevádzky týchto služieb. Na predpokladanú približne 15-30 minút budú vaše webové stránky nedostupné pre návštevníkov a nebude dostupný ani správcovský prístup k účtu (pre FTP prenosy alebo pre prístup k databázam).
- Podrobnejšie technické informácie o presune: O 10:00 hod. bude zastavený pôvodný webový server a zablokovaná možnosť zápisu do databáz. Používateľské účty, súbory a databázy budú prekopírované na nový server a následne budú aktivované, podľa predpokladu najneskôr o 11:00 hod.
- Dôležité pre správcov webových stránok:
..... po presune skontrolujte funkčnosť svojich webových stránok, najmä ak pre ich prevádzku využívate dynamické technológie a databázy (PHP, SQL). Správna funkčnosť po presune môže závisieť od kompatibility zdrojového kódu, verzií PHP a podobne.
..... skontrolujte tiež funkčnosť prihlásenia sa do svojho účtu (FTP, SQL), pretože na nový server sa nemusí preniesť používateľské heslo. Pre prihlásenie použite rovnaké nastavenia (hostname, port, username, password) ako doteraz.
..... v prípade zistenia nedostatkov vo nefunkčnosti  webových stránok alebo pri probléme s prihlásením sa do svojho používateľského účtu kontaktujte Technickú podporu (kontakty uvádzame nižšie na tejto stránke).
•  AKTUALIZÁCIA (30.7.2019): Potvrdzujeme, že webové služby boli v súlade s ohláseným plánom úspešne prenesené na servery Slovanetu.

Presun e-mail schránok v stredu 31.07.2019

V stredu 31.7.2019 sa na server Slovanetu presúvajú aj e-mailové schránky RealNet/RealMail. Podrobnejšie informácie o presune e-mail schránok sú uvedené na úvodnej stránke k presunu služieb.

Technická podpora

V prípade otázok, na ktoré ste nenašli odpoveď na tejto stránke, alebo v prípade problému s prihlásením sa do svojho používateľského účtu po presune kontaktujte Technickú podporu: 
- e-mail: technickapodpora@slovanet.net
- tel. číslo: 02 / 208 28 208  (voľba č. 2) – denne v čase od 8:00 do 20:00
- pre komunikáciu v maďarskom jazyku nás s väčšinou otázok môžete kontaktovať na tel. čísle 031 / 555 1111 – v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 16:30. 

 

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že s funkčnosťou a spoľahlivosťou služieb na nových serveroch budete spokojní.