Zákaznícke kontakty - aktualizácia


Uveďte, prosím, Vaše aktuálne kontaktné údaje:

  
Vaše kontakty budú v prípade potreby použité na Vaše informovanie o technických alebo obchodných zmenách poskytovaných služieb, plánovaného prerušenia prevádzky alebo informovania o nových službách. Na Váš e-mail môžeme posielať aj Vaše faktúry v elektronickej podobe.