Odporučenie zákazníka nepriamym predajcom

Údaje o zákazníkovi, ktorý nového zákazníka odporučil:

Má záujem o služby:

 
Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti Slovanet, a.s. súhlas
na spracovanie osobných údajov uvedených v online formulári v jej informačnom
systéme za účelom spracovania mojej požiadavky. Súhlas udeľujem na čas potrebný
na spracovanie mojej požiadavky.
Slovanet, a.s. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto
budú spracúvané v súlade v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 

Informácie

V čo najkratšom čase po odoslaní e-mailu, bude pracovník pobočky Slovanet kontaktovať odporučeného zákazníka a dohodne s ním výber najvhodnejšej služby a zrealizovanie obchodu. Za odporučenie zákazníka získavate 30% zo štandardnej provízie.