Zásady férového využívania služieb - FUP

 

Čo je FUP

FUP (skratka z anglického Fair Use Policy) je bežný spôsob poskytovania výrazne rýchlejšieho internetu cez obmedzené technologické zdroje (kapacity liniek) za paušálnu cenu tak, aby bola zachovaná spravodlivosť medzi používateľmi. V praxi sa FUP uplatňuje najčastejšie tak, že po prekročení určitého objemu dát používateľovi automaticky klesne maximálna rýchlosť až do konca obdobia (mesiaca, dňa a pod.). FUP sa v Slovanete uplatňuje len pre niektoré pripojenia, ktoré takúto ochranu vyžadujú - DSL pripojenie, väčšinu bezdrôtových typov pripojenia (WiMAX a Wi-Fi) a niektoré špecifické typy káblového pripojenia. Viac informácií o FUP uvádzame nižšie na tejto stránke.

Sledovanie objemu prenesených dát.

Dátové hranice FUP sú v Slovanete pre väčšinu služieb s veľkou rezervou nastavené tak, aby bežných používateľov nijako neobmedzovali. Požívatelia služieb, pri ktorých sú uplatňované zásady FUP, si môžu sledovať či overiť objem prenesených dát cez nástroj Kontrola spotreby - počítadlo dát.

Možnosť obnovy maximálnej rýchlosti cez Reset počítadla dát.

Ak počas obdobia potrebujete preniesť veľký objem dát a zníži sa vám rýchlosť uplatnením FUP, nemusíte čakať do ďalšieho zúčtovacieho obdobia, ale môžete si „vynulovať“ objem prenesených dát v rámci aktuálneho obdobia prostredníctvom služby Reset počítadla dát za jednorazový poplatok.

Reset počítadla dát vykonáte jednoducho aj na zákazníckom portáli Môj Slovanet.

Zasielanie notifikácií o blížiacej sa alebo prekročenej hranici dát pre FUP

Používateľom služieb so zásadami FUP sú novým nástrojom zasielané automatické notifikácie e-mailom a SMS pri dosiahnutí 80% objemu dát pre FUP a po jeho prekročení. Umožní vám rozhodnúť sa, či využívanie internetu do konca obdobia zmiernite, alebo naopak sa nebudete obmedzovať a využijete službu Reset počítadla dát (pozrite vyššie).

Viac informácií o FUP

FUP (skratka z anglického Fair Use Policy) je vo všeobecnosti princíp hodnotnejšieho a pritom spravodlivého využívania obmedzených zdrojov. Je to vlastne dohoda, že nebudete svojim konaním príliš obmedzovať ostatných a ak túto dohodu porušíte, bude vám tento zdroj obmedzený. Používa sa v mnohých podobách - len ako príklad môžeme uviesť spoločné využívanie obmedzeného počtu parkovacích miest, spoločnú studňu v záhradkárskej oblasti alebo aj dohodu o sledovaní jedinej televízie v domácnosti. Aj sami nájdete mnoho iných príkladov.

Zásady férového používania služby sa často používajú aj v oblasti telekomunikačných služeb a internetu, ak viacerí používatelia využívajú spoločnú kapacitu prenosovej linky. FUP je tu podobne ako tzv. agregácia mechanizmom, ktorým poskytovateľ neobmedzených služieb zabezpečuje, aby čo najviac zákazníkov získalo za svoje peniaze čo najvyššiu kvalitu. Keďže všetci používatelia rovnakej služby platia za ňu rovnaký poplatok, je nevyhnutná ich ochrana pred nadmerným využívaním služby inými po užívateľmi, ktorí by intenzívnym až nepretržitým sťahovaním veľkého množstva dát obmedzovali ostatných napríklad spomalením pripojenia ostatných.

Aj Slovanet vďaka uplatňovaniu Zásad férového používania poskytuje nízke ceny a pritom vysokú kvalitu mnohých časovo a dátovo neobmedzených programov internetu, poskytovaného prostredníctvom niektorých technológií, a to za paušálnu cenu. Zásady FUP zabezpečujú kvalitný prístup čo najväčšiemu počtu užívateľov a zároveň zabezpečujú medzi užívateľmi spravodlivosť, t.j. aby užívatelia s nadmerným čerpaním neovplyvňovali ostatných užívateľov. V praxi sa FUP uplatňuje najčastejšie tak, že po prekročení určitého objemu dát používateľovi automaticky klesne maximálna rýchlosť až do konca obdobia (mesiaca, dňa a pod.). FUP sa v Slovanete uplatňuje len pre niektoré pripojenia, ktoré takúto ochranu vyžadujú - DSL pripojenie, väčšinu bezdrôtových typov pripojenia (WiMAX a Wi-Fi) a niektoré špecifické typy káblového pripojenia.