Notifikácie k blížiacej sa alebo prekročenej hranici dát pre FUP

(informácie pre príjemcov e-mailovej alebo SMS notifikácie k FUP)

Vážený zákazník, ak ste dostali e-mail alebo SMS notifikáciu o blížiacej sa alebo prekročenej hranici prenesených dát podľa pravidiel FUP, znamená to, že využívate internetové pripojenie podliehajúce Zásadám férového využívania služby (FUP - Fair Use Policy) a v príslušnom období ste preniesli objem dát prekračujúci 80 % alebo 100 % hranice pravidiel FUP. Objemy prenesených dát pre aplikovnie FUP sú uvedené v Cenníku internetových služieb:

  • Pre programy radu Rýchlejší Internet:  v bode 4.11.6 – Cenník
  • Pre programy rád DSL, AERO, OPTIK, LTE:  v bode 4.8.6 – Cenník

Sledovanie preneseného objemu dát

Prehľad o aktuálnom objeme prenesených dát získate ľahko a bezplatne prostredníctvom nástroja Počítadlo dát, dostupného na portáloch Môj Slovanet (v sekcii Moje služby) alebo Náš Slovanet. Ak ste ich ešte nepoužili, tu nájdete viac informácií o aktivácii prístupu a použití portálov Môj Slovanet alebo Náš Slovanet, ako aj o použití Počítadla dát.

Notifikácie o prekročení 80 alebo 100 % hranice objemu dát pre FUP

  • Ak ste dostali notifikáciu o dosiahnutí 80 % objemu dát pre FUP, pre zachovanie maximálnej možnej rýchlosti môže ako riešenie postačovať, že do konca vášho dátového obdobia budete internet využívať menej intenzívne.
  • Ak ste dostali notifikáciu o prekročení objemu dát pre FUP, vaša prenosová rýchlosť sa zároveň automaticky znížila. Internet môžete využívať v rámci vášho paušálneho poplatku naďalej neobmedzene, len s nižšou rýchlosťou. Na začiatku nasledovného dátového obdobia bude vaša rýchlosť automaticky obnovená. Ak potrebujete do konca dátového obdobia využívať internet plnou rýchlosťou, môžete využiť službu Reset počítadla dát.

Reset počítadla dát - obnova maximálnej rýchlosti

Ak ste počas vášho dátového obdobia preniesli veľký objem dát a znížila sa vám rýchlosť pripojenia uplatnením FUP, nemusíte čakať do ďalšieho obdobia, ale môžete si „vynulovať“ objem prenesených dát v rámci aktuálneho obdobia prostredníctvom služby Reset počítadla dát za jednorazový poplatok 4,99 € cez portál Môj Slovanet (v sekcii Moje služby) alebo Náš Slovanet.

Ako sa vyhnúť čerpaniu nadmerného objemu dát

Najväčšie objemy dát prenesiete pri sťahovaní veľkých súborov (napr. filmov) alebo sledovaním videí vo vyššom rozlíšení. Typické dátové nároky na prezeranie bežných webstránok, Facebooku, Youtube, pri telefonovaní cez Skype alebo využívaní ďalších obľúbených služieb si môžete pozrieť v našej infografike Príklady spotreby dát.

Viac informácií o FUP

Zásady FUP sú bežne používanym nástrojom zabezpečenia ochrany prenosovýxh sietí a spravodlivého prístupu pre všetkých používateľov. Podrobnejšie informácie o Zásadách férového využívania služby (FUP).