Technologická modernizácia a prerušenie prevádzky časti Wi-Fi siete IvankaNet

Vážený zákazník / zákazníčka,   
   
oznamujeme Vám, že v stredu 30.9.2020 v čase od 9:00 nastane prerušenie prevádzky internetu a služieb poskytovaných spoločnosťou Slovanet prostredníctvom bezdrôtovej Wi-Fi technológie v časti siete IvankaNet.

Prerušenie prevádzky súvisí s technologickou modernizáciou siete vo Vašej lokalite. Predpokladaná doba prerušenia môže byť v rozsahu 1-3 hodín, servisný tím sa bude snažiť túto dobu minimalizovať.   

Zákazníkom, ktorým, sa v rámci pripojenia zmení potrebné nastavenie smerovača alebo iný parameter, sme posielali e-mail s oznamom dňa 4.8.2020 alebo aj opakovanú pripomienku (ak ste správu nezaregistrovali, skontrolujte si prosím aj priečinok Spam/Reklama).

Môže sa jednať o nasledovné nastavenia:

  • Od 30.9.2020 bude internetové pripojenie funkčné len s nastavením smerovača do režimu Získať IP adresu automaticky (DHCP).
  • Zákazníkom, ktorí využívajú tzv. verejnú IP adresu, sa od 30.9.2020 táto adresa zmení.

DÔLEŽITÉ: Ak by Vám internetové pripojenie v stredu 30.9.2020 ani po 12. hodine nefungovalo, najprv na malú  chvíľku vypnite (odpojte z el. siete) a následne zapnite smerovač (router) a po krátkej chvíľke vyskúšajte funkčnosť internetu. Ak by Vám ani tak pripojenie nefungovalo, kontaktujte Technickú podporu (na tel. čísle 02/208 28 208, voľba c.2).   
   
Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa Vám za prípadné komplikácie.   

Poznámka: Zákazníkov, na ktorých nemáme k dispozícii platný kontaktný e-mail ani telefónne číslo, sme žiaľ nemali ako (včas) kontaktovať. V takom prípade nám nahláste Váš aktuálny e-mail aj telefónne číslo pre prípad nutnosti Vášho budúceho informovania. Ďakujeme.

> Prechod na stránku pre zákazníkov siete IvankaNet