Nový portál pre vydávanie vyjadrení k existujúcej sieti

Od 18.mája 2021 Slovanet poskytuje vyjadrenia k existencii telekomunikačných sietí novým spôsobom -  do prevádzky pre túto špecifickú službu spustil nový portál. Poskytuje ju najmä projektantom a stavebníkom, resp. iným subjektom z oblasti telekomunikácií, distribúcie elektriny, plynu, vodárňam a kanalizáciám a pod. Vyjadrenia obsahujú potvrdenie o tom, či Slovanet má alebo nemá v záujmovej územnej oblasti svoje telekomunikačné stavby, vedenia alebo infraštruktúru; v kladnom prípade aj s ich zakreslením (tzv. zákresy).

Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení je podľa § 66 ods. 8 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia k stavbe.

V rámci webovej stránky sú vyjadrenia zaradené pod Doplnkové služby a samotný portál sa nachádza na adrese https://vyjadrenia.slovanet.sk/ .

Aj v úvodnej pilotnej prevádzke Slovanet prostredníctvom neho poskytuje plnohodnotné vyjadrenia a funkcionalitu portálu a komfort používania plánuje priebežne vylepšovať.