Zabezpečenie Vašich komunikačných sietí, systémov a služieb

(oznam najmä pre firemných zákazníkov a organizácie)

 
Vážení zákazníci,
v súvislosti s prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine pravdepodobne registrujete aj zo spravodajských médií, resp. z komunikácie Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), že v tomto období narástli aj rôzne škodlivé aktivity a hrozby v kybernetickom priestore vrátane slovenského.

V záujme maximalizácie bezpečnosti Vašich dátových a komunikačných sietí, systémov a služieb Vám preto oznamujeme dôležité aktuálne informácie a odporúčania.

Nárast kyberaktivít monitorujeme a ochrany sme ešte viac posilnili

V prvom rade Vás chceme uistiť, že v Slovanete tieto aktivity proaktívne monitorujeme a registrujeme ich zvýšený nárast aj v našej telekomunikačnej sieti

Zároveň zabezpečujeme nadštandardné technické a organizačné opatrenia a identifikované hrozby alebo útoky eliminujeme. V záujme maximalizácie preventívnych opatrení a zvýšenia odolnosti voči kybernetickým incidentom aktívne spolupracujeme priamo aj so špecialistami NBÚ a jeho zložiek.

Potvrdzujeme zároveň, že žiadna z týchto aktivít neohrozila prevádzku alebo bezpečnosť siete a služieb poskytovaných spoločnosťou Slovanet.

Zvýšenú pozornosť aktuálne venujeme výkonným opatreniam pred volumetrickými útokmi (DDoS), aplikovaným na hraničných smerovačoch v automatickom (BGP Flowspec) aj manuálnom režime (vybrané prefixy). Navyše ako ďalšie bezpečnostné opatrenie pripravujeme aj rozdelenie adresného priestoru na úrovni VRF v rámci OoB/VRF manažmentu sieťových zariadení.

Vyzývame aj Vás k zvýšenej ochrane svojich sietí a systémov

Bezpečnosť Vašich sietí, systémov, dát a komunikácie je však súčasne závislá aj od Vašich interných opatrení, na ktoré ako Váš operátor nemáme dosah. Odporúčame Vám preto venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu Vašich sietí, systémov a postupov pre predchádzanie rizikám kybernetického napadnutia, úniku informácií alebo ich zneužitia.  

Ako príklad uvádzame zvýšený výskyt aktivít typu phishing, o ktorých informujú aj niektoré slovenské médiá. Pokusy vylákať prístupové údaje k platobným kartám, internetbankingu, poštovým účtom ale aj k rôznym IT systémom narastajú a šíria sa formou e-mailu, sms, telefonátmi. Odporúčame Vám preto varovať pred takýmito hrozbami aj vlastných zamestnancov a zaviesť prísnejšie interné postupy.

Využitie odborné poradenstvo a pokročilé bezpečnostné riešenia

Konzultácie, technológie, služby a riešenia v oblasti bezpečnosti sietí, dát, systémov a komunikácie poskytuje Slovanet aj ako súčasť komplexnej ponuky pre zákazníkov. V prípade záujmu o odbornú pomoc v tejto oblasti kontaktuje Vášho obchodného manažéra zo Slovanetu, ktorý pre Vás spolu s našimi bezpečnostnými špecialistami navrhnú a zabezpečia vhodné riešenie preverenia a ochrany Vašej siete a dát.
 
Ďakujeme za Vašu pozornosť venovanú tomuto oznamu. 

Váš Slovanet