Telekomunikačná sieť Slovanetu čelila útoku typu DDoS

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že v nedeľu 13.9.2020 vo večerných hodinách sme zaznamenali masívny kybernetický útok typu DDoS na telekomunikačnú sieť Slovanetu.

Útok začal o 21:10 a svojou intenzitou vyvolal zahltenie časti telekomunikačnej siete, konkrétne najmä prevádzku optických a káblových sietí pre rezidenčných zákazníkov, nie však bezdrôtové (LTE, Wi-Fi) siete ani pripojenia typu DSL. Časti zákazníkom pevných sietí vo viacerých lokalitách Slovenska tak mohol spôsobiť obmedzenie až nedostupnosť služieb prístupu k internetu. 

Vykonanými protiopatreniami sa útok podarilo čiastočne eliminovať, bohužiaľ útočníci spôsob útoku menili a s nižšou intenzitou sa ešte dvakrát zopakoval. V čase 23:40 však bola už prevádzka dotknutých sietí plne obnovená.

Ešte silnejším opatrením Slovanetu bude pripravované nové technické riešenie dotknutej časti infraštruktúry, ktoré sme len nedávno úspešne otestovali a jeho nasadenie do riadnej prevádzky plánujeme už v najbližšej dobe. Riešenie prinesie výrazne vyššiu prenosovú kapacitu siete a aj vyššiu odolnosť voči takýmto typom útokov.

Okrem toho útočný incident nahlásime príslušným inštitúciám v zmysle platnej legislatívy.

Za prípadné komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.