Oznam o zmenených cenách TV služieb

Vážení zákazníci televízie,

pripomíname Vám, že z dôvodu výrazného zvýšenia cien licencií zo strany vysielateľov najžiadanejších slovenských televíznych staníc sme, tak ako aj ďalší šíritelia TV vysielania, boli nútení pristúpiť k úprave cien niektorých televíznych služieb s účinnosťou od 1.4.2017.

Z tohto dôvodu môžu byť ceny niektorých TV služieb a balíkov od apríla 2017 na Vašich faktúrach zvýšené o 1 euro v súlade s oznamami, ktoré sme Vám zasielali v priebehu februára 2017. Hlavné informacie z uvedených oznamov opakujeme pre Vás aj nižšie na tejto stránke.

Ak sa zmena týkala aj Vás, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste počnúc aprílom zabezpečili uhrádzanie novej sumy podľa Vaše faktúry. Dôležité to je najmä ak uhrádzate Vaše faktúry trvalým príkazom – v tomto prípade bude potrebné nahradiť ho novým príkazom. V prípade inkasa si, prosím, skontrolujte limit. Ďakujeme.

Upresňujeme, že nová cena s DPH sa od predošlej nemusí líšiť presne o 1 euro, ale môže to byť aj 99 alebo 101 centov. Dôvodom sú legislatívne povinnosti účtovného spracovania - ceny služieb musia byť primárne vedené v hodnote bez DPH a zvýšenie ceny reálne nastalo o čiastku 0,83 € bez DPH. Výsledná cena sa musí spočítať z hodnôt bez DPH a až následne sa k výsledku pripočíta DPH podľa platnej sadzby a zaokrúhli na celé centy. Pri tomto postupe môže byť rozdiel medzi pôvodnou a novou cenou s DPH vo výške 100 centov +/- 1 cent.

Viac informácií o zmene ceny niektorých TV služieb

Ako ste možno zaregistrovali aj v médiách, koncom roka 2016 a začiatko roka 2017 sa na Slovensku diali veľké zmeny v oblasti televízneho vysielania. Menili sa niektoré stanice, prechádza sa postupne na HD vysielanie a niektoré slovenské komerčné stanice ukončili bezplatné pozemné vysielanie. Poslednou významnou zmenou bolo, že viacerí slovenskí vysielatelia výrazne zvýšili licenčné poplatky za šírenie signálu svojich TV staníc.

V spoločnosti Slovanet sa snažíme hľadať v rámci zmien podmienok vždy optimálne riešenie – tak aby ste Vy, zákazníci, dostávali atraktívnu programovú ponuku, technicky kvalitný TV signál, čo najviac TV kanálov vo vysokom HD rozlíšení, neustále modernizované služby a pri tom všetkom aj prijateľnú cenu. Zmieňované posledné zvyšovanie licenčných poplatkov zo strany najsledovanejších slovenských vysielateľov bolo však extrémne výrazné – až o niekoľko stovák percent. Aby sme mohli dodržať všetky vyššie uvedené kritériá atraktívnosti ponuky a kvality Vašich služieb, boli sme preto nútení – rovnako ako postupne ohlásili alebo ohlasujú aj iné spoločnosti poskytujúce šírenie TV vysielania – pristúpiť k úprave cien za poskytované služby.

Na základe zvýšenia cien licencií sme preto boli nútení zvýšiť cenu za využívanie niektorých televíznych služieb (retransmisie) alebo balíkov televízie s internetom - od 1. 4. 2017 je pre dotknutých zákazníkov pravidelný mesačný poplatok vyšší o 1 € s DPH (0,83 € bez DPH). Všetkých zákazníkov sme o tom informovali vopred ešte v priebehu februára 2017 oznamami s individuálne uvedenými službami a inštrukciami.

(Príklady: Ak využívate službu Televízia s pravidelným mesačným poplatkom vo výške 10 € s DPH, od 1. 4. 2017 bude Váš pravidelný mesačný poplatok vo výške 11 € s DPH. Ak využívate balík služieb internet + televízia + telefonovanie s pravidelným mesačným poplatkom vo výške 18 € s DPH, od 1. 4. 2017 bude Váš pravidelný mesačný poplatok vo výške 19 € s DPH.)

Naše kontakty

Vážený zákazníci, v rámci vzniknutej situácie v prvom rade oceníme Vaše pochopenie faktu, že ju nespôsobila spoločnosť Slovanet a že reagovať na zvýšenie cien licencií TV služieb sú nútení aj ďalší šíritelia televízie na Slovensku. Všetky Vaše prípadné otázky týkajúce sa úpravy ceny za služby televízie, možnosti prechodu na iné služby, rozšírenia existujúcich služieb, využitia aktuálnej ponuky alebo možnosti odstúpenia Vám zodpovieme telefonicky cez pracovné dni od 8:00 do 20:00 na tel. č.: 02/208 28 208 (voľba číslo 1) alebo e-mailom na sluzbyzakaznikom@slovanet.net.

Ďakujeme za pochopenie a radi by sme Vás ešte raz uistili, že vzhľadom na úpravu ceny budeme teraz venovať ešte intenzívnejšie úsilie, aby ste mali čo najatraktívnejšiu programovú ponuku a kvalitný príjem televízie.