Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční dňa 20.11.2018 v čase od 09:00 hod. do 16:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových DSL služieb v lokalitách: Bratislava - Pri Hrubej Lúke, Čiernohorská, Cabanova, Tranovskeho, Juraha Hronca, Sekurisova.


Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 480 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.