Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 20.8.2019 v čase od 6:00 hod. do 16:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Bratislava - Jozefa Cígera - Hronského 12, Račianska 17, Legionárska 21, Mestská 1 a 6, Sibírska 9, Česká 7, Kraskova 4, Vajnorská 5, Miletičova 5, Záhradnícka 74, Murgašova 1, Budyšínska 6, Česká 7, Kukučínova 2.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 420 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.