Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 9.7.2020 v čase od 0:30 hod. do 4:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Bratislava, ulice Kýčerského, Mýtna, Wilsonova, Björnsonova, Benediktiho, Štefánikova, Šancová, Železničiarska, Námestie Franza Liszta, Mišíkova.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 210 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.