Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční dňa 25.02.2019 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových DSL služieb v lokalite Dunajská Streda, Povoda, Malé Dvorníky.


Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 540 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.