Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 10.12.2019 v čase od 6:00 hod. do 8:00
hod. dôjde k prerušeniu nami
poskytovaných DSL služieb v lokalite Hronovce.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 60 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.