Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 02.04.2020 v čase od 08:00  hod. do 16:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Jedľové Kostoľany.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale:  480 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.