Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 22.11.2019 v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Kravany.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 120 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.