Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 30.4.2020 v čase od 11:00  hod. do 13:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite: Ladzany, Hontianske Tesáre, Drážovce.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 60 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.