Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 6.10.2023 v čase od 07:45 hod. do 14:30 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových služieb v lokalite: Východná:

Východná 191, Východná 242, Kokavská Cesta 830, Východná 353

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 405 minút.

Za vzniknuté informácie sa Vám ospravedlňujeme.