Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 16.7.2019 v čase od 22:00 hod. do 23:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Malý Čepčín, Jazernica, Blažovce.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 60 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.