Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 28. a 29.07.2020 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Melčice-Lieskové.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 480 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.