Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 4.12.2019 v čase od 9:30 hod. do 14:30
hod. dôjde k prerušeniu nami
poskytovaných DSL služieb v lokalite Orlov, Ľubotín.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 300 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.