Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 24.2.2020 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Poprad - - Dlhé hony, Dostojevského, Tajovského, Tomášikova, Rastislavova, Ul. Mládeže, Popradská.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 420 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.