Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 29.5.2020 v čase od 7:00 hod. do 9:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Pribeník.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 120 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.