Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 19.2.2020 v čase od 07:30 hod. do 16:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Rabča, ul. Hlavná.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 120 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.