Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 24.07.2019 v čase od 22:00 hod. do 25.07.2019 06:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalitách: Diviaky nad Nitricou, Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske, Kostoľany, Čereňany, Veľké Uherce, Kolačno, Bystričany, Oslany, Pažiť, Malé Kršteňany, Skačany, Veľké Kršteňany, Kostolná Ves, Rudnianska Lehota, Nitrianske Rudno.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 480 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.