Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 30.10.2019 v čase od 07:00 hod. do 18:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Nižná Sitnica, Pakostov, Prituľany, Rohožník, Ruská Poruba, Vyšná Sitnica.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 600 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.