Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 6.7.2020 v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Sikenica.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 120 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.