Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 7.12.2019 v čase od 8:00 hod. do 16:00
hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Skalica.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 480 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.