Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 21.8.2019 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Stupava, ulice Štúrova, Bystrická, Nad Bednárovým, Marianka.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 360 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.