Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční dňa 06.12.2018 v čase od 08:00 hod. do 17:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových DSL služieb v lokalitách: Švedlár, Stará Voda.


Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 480 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.