Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 19.2.2020 v čase od 08:40 hod. do 15:40 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Veľký Horeš, ul. Hlavná, Dubová.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 420 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.