Biznis

Vážený zákazník,


dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že z dôvodu servisných prác na sieťových zariadeniach dodávateľa dôjde k plánovanému prerušeniu dodávky nasledovných TV kanálov na platforme IPTV.

Prerušenie kanálov je naplánované nasledovne:

14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Film+
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 AMC
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Minimax
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Spektrum
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 CBS Reality
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 TV Paprika
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Spektrum Home
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Sport 1
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 JimJam
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Sport 2
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Spektrum HD
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Megamax
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Sport 2 HD
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Sport 1 HD
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 TV Paprika
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Spektrum Home
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 AMC HD
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 TV Paprika HU
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Film+
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Minimax
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Sport 1
14.05.2019 1:00 14.05.2019 6:00 Sport 2 HD

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.