Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej údržby na kostrovej sieti dôjde dňa 20.10.2015 v čase od 18:00 do 19:00 k prerušeniu poskytovania služieb na nasledovnych lokalitách:

Veľký Krtíš

Španí Laz
Malé Zlievce
Glabušovce
Kováčovce
Zombor
Nová Ves
Opava
Ďurkovce
Selany
Veľký Lom
Veľké Stračiny

Za spôsobené komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.