Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 18.7.2019 v čase od 06:00 hod. do 08:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Prešov, ul. Prostějovská 2 a 14, Volgogradská, Tomášikova 58, Bikoš.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 120 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.