Biznis

Vážení zákazníci,

dňa 4.2.2016 v čase od 00:01 do 03:00 budú nedostupné

DSL služby v lokalitách Bratislava, Zvolen a Lieskovec, dĺžka

prerušenia bude 45 minút.