Biznis

Vážení zákazníci,

dňa 29.02.2016 v čase od 09:00 do 16:00 budú

nedostupné DSL služby v lokalite Lipová, doba

prerušenia bude 300 minút.