Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční dňa 01. 02. 2016 v  čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Pavlovce nad Uhom.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 60 min.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.