Biznis

Vážení zákazníci,

dňa 21.09.2016 v čase od 08:00 do 17:00 budú prerušené DSL

služby v lokalite Hlohovec, dĺžka prerušenia bude 480 minút.