Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 5.12.2019 v čase od 7:45 hod. do 15:45
hod. dôjde k prerušeniu nami
poskytovaných DSL služieb v lokalite Rožňava ulice Jozefa Mikulíka, Zoltána Fábryho, 9.
mája.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 480 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.