Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční dňa 01.11.2016  v čase od 22:00 hod. do 23:55 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových DSL služieb v lokalitach: Šalgovce,  Orešany,  Svrbice, Bojná,  Nitrianska Blatnica,  Blesovce,  Veľké Dvorany,  Lipovník,  Obsolovce,  Veľké Ripňany,  Lužany.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 15 min.