Biznis

Vážení zákazníci,

dňa 08.06.2017 v čase od 09:00 do 11:00 budú prerušené DSL služby

v lokalite Svidník, doba prerušenia bude 120 minút.