Biznis

Vážení zákazníci,

dňa 5.2.2016 v čase od 09:00 do 16:00 budú prerušené

DSL služby v lokalite Vinodol, dĺžka prerušenia bude 60 minút.