Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční dňa 19.4.2018 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových DSL služieb v lokalite:  Poprad, Slovenského odboja.


Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 480 minút.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.