Ukončenie služby Piano

Ukončenie poskytovania služby Piano – prístup na spoplatnené web stránky

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať, že prevádzkovateľ služby Piano – prístup na spoplatnené web stránky sa na území Slovenska rozhodol ukončiť poskytovanie svojich služieb k 31.12.2016. Z tohto dôvodu bude k uvedenému dátumu služba ukončená všetkým tým zákazníkom, ktorí ste ju mali predplatenú.

Poslednú faktúru za službu Piano dostanete preto v rámci fakturácie v decembri 2016.

Ak máte záujem pokračovať vo využívaní plateného obsahu na internete, o možnostiach sa informujte na www.pianomedia.sk alebo priamo u správcov príslušných webstránok.

Ďakujeme za pochopenie.