Plánovaný upgrade hlasovej platformy

Vážení zákazníci hlasových / telefónnych služieb,
oznamujeme Vám, že v noci zo stredy 19. 8. (od 22.h) na štvrtok 20.8. 2020 uskutoční Slovanet aktualizáciu platformy pre poskytovanie hlasových, resp. telefónnych služieb na novšiu verziu.

Aktualizácia bude trvať niekoľko hodín a mala by prebehnúť bez prerušenia prevádzky hlasových služieb, nepredvídateľné situácie počas prác však nie je možné s úplnou istotou vylúčiť.

Ak by ste v uvedenom čase alebo nasledujúci deň zaznamenali akýkoľvek problém s hlasovými službami, informujte nás, o ňom, prosím.

Podrobnejšie informácie o aktualizácii uvádzame nižšie na tejto stránke.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Váš Slovanet

 

Podrobnejšie informácie o aktualizácii

Súčasťou zlepšovania kvality našich služieb sú aj pravidelné aktualizácie a modernizácie našich systémov a ich softvérového vybavenia. Uskutočňujeme ich aj v rámci technológií pre hlasové služby. Platformu pre ich poskytovanie v spolupráci s našimi dodávateľmi pravidelne aktualizujeme a upgradujeme, pričom významnejšiu aktualizáciu na novú verziu platformy uskutočňujeme spravidla raz ročne.

Nové verzie spravidla prinášajú najmä vnútorné zmeny platformy pre zvyšovanie výkonu a spoľahlivosti, opravy chýb, novšie verzie softvéru, zmeny vnútorných štruktúr, konfigurácií a pod. 

Aktualizácia mala by prebehnúť bez prerušenia prevádzky hlasových služieb. Technologické jadro platformy je totiž zdvojené - jednak pre dosiahnutie výrazne vyššej spoľahlivosti, ale aj pre účely hladkých aktualizácií, kedy sa počas prác prevádzka prepína medzi hlavným a záložným jadrom a potrebné úkony sa uskutočňujú na práve neaktívnom jadre. Prepnutie býva spravidla hladké a bez vplyvu na prevádzku služieb, väčšinou počas neho nedochádza ani k rozpojeniu hovorov. Aktualizáciu navyše uskutočňujeme v úzkej spolupráci s dodávateľom platformy a aj podľa jeho informácií by nemala spôsobiť žiadne prerušenie prevádzky.  

Nepredvídateľné situácie počas prác však nie je možné s úplnou istotou vylúčiť, preto úkon vopred oznamujeme aj touto formou. Akýkoľvek prípadný problém samozrejme budú špecialisti Slovanetu v spolupráci s dodávateľom počas prác okamžite riešiť. 

Ak by ste v uvedenom čase alebo nasledujúci deň zaznamenali akýkoľvek problém s hlasovými službami, informujte nás, o ňom, prosím. Ďakujeme.