Oznam o vynútenej zmene TV Doma a Dajto v káblových sieťach Krpeľany, Močenok a Spišská Stará Ves a od 1.3.2016

Vážený zákazník, oznamujeme Vám, že v súvislosti s postupujúcou digitalizáciou televízneho vysielania spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA k 1. 3. 2016 oznámila, že ukončuje vysielanie TV staníc Dajto a Doma v základnej kvalite (SD) a šírená bude len ich verzia v HD kvalite.

Pretože súčasná sieť káblovej televízie v Krpeľanoch, Močenku a Spišskej Starej Vsi neumožňuje príjem signálu vo verzii HD, stanice Dajto a Doma v nej budú od 1.3.2016 nedostupné. Pre ich opätovné zaradenie bude nevyhnutné uskutočniť digitalizáciu miestnej siete káblovej televízie, ktorú už teraz pripravujeme a technicky ju bude možné realizovať v júni 2016. Modernizácia zároveň zvýši počet dostupných staníc a kvalitu príjmu.

Na prechodné obdobie pre Vás zároveň zabezpečíme náhradu za odpojené stanice, dohodnuté je už pridanie JOJ Cinema a pridanie ďalšej stanice v tejto chvíli pripravujeme. Zároveň Vás chceme uistiť, že ukončenie šírenia staníc Dajto a Doma je spôsobené rozhodnutím ich vysielateľa a technickým obmedzením miestnej káblovej siete, nie rozhodnutím spoločnosti Slovanetu.

Ďakujeme za pochopenie.