Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 05.09. - 09.09.2022 v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových služieb v lokalite:
Horná Mičiná.
Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 720 minút.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.